Wrocław

Wrocław to miasto położone w południowo-zachodniej Polsce po obu stronach środkowej Odry, na Nizinie Śląskiej. Jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Wrocław posiada bogate zaplecze naukowe, kulturalno – rozrywkowe oraz rekreacyjno sportowe oraz liczne parki, ośrodki turystyki rzecznej i wodnej. Wrocław to czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce. Nazywany jest Wenecją Północy, a to za sprawą ponad 100 mostów i kładek przerzuconych przez przepływającą przez niego Odrę i liczne kanały.

Tutaj znajdziesz najlepsze oferty wyjazdów wakacyjnych z biurem podróży.

wrocław

Historia

Początki istnienia Wrocławia związane są z rokiem tysięcznym, kiedy to na tych terenach powstało biskupstwo. Najważniejszą i najstarszą dzielnica miasta jest Ostrów Tumski, od którego zaczęło się osadnictwo. Od końca X wieku Wrocław znajdował się pod panowaniem Piastów i był jedną z głównych siedzib królestwa. W XVIII-XIX w. Wrocław był ośrodkiem myśli oświeceniowej oraz miejscem wystąpienia przeciwko germanizacji, w obronie polskiej ludności Śląska. Od II połowy XIX w. miasto stało się ważnym ośrodkiem przemysłu (m.in. fabryka cygar, przemysł włókienniczy, fabryka wagonów i maszyn), nastąpił rozwój kolei i żeglugi na Odrze, wzrastała liczba ludności. Okres II wojny był znamienny dla miasta. W 1944 r. miasto zostało ogłoszone twierdzą (niem. Festung Breslau) i otrzymało rozkaz bronienia się do ostatniego żołnierza. W wyniku walk zostało zniszczone 70% miasta. Po wojnie Wrocław odbudowano i rozbudowano, poszerzono jego granice, przyłączając okoliczne wsie. Miasto znów stało się ważnym ośrodkiem życia kulturalnego, gospodarczego, i naukowego.

[hana-code-insert name=’Hotelepl 468′ /]

Zabytki i atrakcje Wrocławia

 • Fontanna multimedialna „Na Pergoli” – uroczyste uruchomienie fontanny odbyło się 4 czerwca 2009 roku, o godzinie 22.00. Woda wystrzeliwana jest na wysokość ok. 40 metrów. Na ekranie wodnym o powierzchni ponad 700 m 2 można oglądać artystyczne animacje wzbogacone dźwiękami wody i muzyki. Gejzery, dysze pieniące, dynamiczne, mgielne, punktowe, palmowe, wodne oraz 3 dysze ogniowe. Fontannę rozświetla blisko 800 dużych i małych punktów świetlnych umieszczonych w niecce. Dodatkową atrakcją jest zimowa funkcja fontanny, w którym to okresie może się ona przemienić w lodowisko o powierzchni ok. 4700 m2.

fontanna

 • Hala Stulecia – zwana inaczej Halą Ludową została wzniesiona w Parku Szczytnickim we Wrocławiu w latach 1911-1913. W roku 2006 została wpisana pod nazwą Hala Stulecia na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Stanowi przykład najstarszego, a zarazem największego gmachu rekreacyjno – widowiskowego w Polsce. Posiada doskonałą akustykę i warunki dla wielu typów imprez i widowisk.
 • Kamieniczki Jaś i Małgosia – domki altarystów (średnio- wiecznych duchownych odpowiedzialnych za opiekę nad ołtarzem) ostatnie zachowane z wieńca budynków otaczających cmentarz położony wokół kościoła Św. Elżbiety, pochodzą z XIV wieku. Więcej cech gotyckich zachowała trzykondygnacyjna kamieniczka „Jaś”. Obecny wygląd budynku ukształtował się zapewne u schyłku XVI wieku. Wyższa, czterokondygnacyjna „Małgosia” ma elewacje o architekturze barokowej pochodzącej z XVIII stulecia.

katedra sw jana chrzciciela

[hana-code-insert name=’Sky4Fly300x250′ /]

 • Katedra św. Jana Chrzciciela – bazylika o gotyckiej architekturze ma 91m wysokości i 68 m długości i jak na razie jest najwyższą wrocławską budowlą. Obecna, czwarta katedra pochodzi zasadniczo z okresu gotyku, z XIII-XIV w. Poprzedzały ją jednak 3 inne kościoły znajdujące się w tym samym miejscu. Charakterystyczne dla tej bazyliki są trzy nawy, dwie boczne niższe od głównej a oryginalności dodaje tej katedrze 9 kaplic otaczających ją. Wieże mają po 55m, a zakończone są hełmami. Katedra jest widoczna z każdego zakątka Wrocławia kryje wewnątrz same skarby dla miłośników kultury sakralnej i nie tylko. Posiada największe organy w Polsce. Mają 13207 piszczałek, 150 głosów i 5 manuałów. Pochodzą z lat 1932-1936.
 • Kościół Imienia Jezus – najpiękniejszy kościół barokowy we Wrocławiu. Wybudowany został przez Jezuitów w latach 1689-1700. Świątynia ta ma jeden z najbogatszych we Wrocławiu wystrojów barokowych wnętrza. Wewnątrz znajdują się rzeźby oraz polichromie autorstwa m.in. K. Tausch’a i F. Mangoldt’a. Na szczególną uwagę zasługuje fresk autorstwa J. Rotmayera przedstawiający adorację imienia Jezus.
 • Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku – to gotycka budowla, której budowa rozpoczęła się w 1334 roku. Oryginalne wyposażenie wnętrz z okresu Baroku spłonęło w pożarze w 1945 roku. Wnętrza zostały gruntownie odremontowane. Cała świątynia liczy 78 m długości, 25 m szerokości, 23,8 m wysokości.

kościół św krzyża

[hana-code-insert name=’Podrozuj komfortowo z Lufthansa’ /]

 • Kościół św. Krzyża – znajduje się na Ostrowie Tumskim, został ufundowany przez Henryka Probusa 11.01.1288 roku stając się obok katedry drugim kościołem w hierarchii świątyń we Wrocławiu. Gotycki kościół został wzniesiony na planie krzyża. W dolnym kościele zastosowano sklepienie krzyżowo-żebrowe a w górnym gwiaździste. W lewej nawie kościoła górnego znajduje się kopia całunu turyńskiego.
 • Mauzoleum Piastów w kościele św. Klary – mieści się w kościele św. Klary i św. Jadwigi przy pl. Nankiera. Można w nim podziwiać nagrobek Henryka VI Dobrego, oraz płyty nagrobne: Henryka III Białego, Henryka V Brzuchatego, a także kilkunastu książęcych córek, w większości opatek klasztoru, oraz księżnej Anny, która w 1257 r. sprowadziła do Wrocławia zakon Klarysek.
 • Most Grunwaldzki – powstał w latach 1908-1910 według projektu inżynierów Meyera, Weyraucha, Scholtza i Bendera. Otrzymał najpierw nazwę mostu Cesarskiego, następnie Wolności. Rozpiętość przeprawy wynosi 216m, długość samego pomostu 112,5m.
 • Muzeum Narodowe – muzeum to należy do jednych z najważniejszych polskich muzeów. Znajduje się w gmachu byłej Rejencji Śląskiej wybudowanym w stylu neorenesansowym w latach 1883-1886. W muzeum zgromadzone są cenne zbiory dawnej i współczesnej sztuki śląskiej, śląskie numizmaty, kolekcje polskiego malarstwa, grafiki, i sztuki użytkowej, zabytki europejskiego rzemiosła artystycznego oraz zbiory malarstwa obcego. Ciekawą atrakcją jest portret znajdujący się w Sali Osobliwości, który rusza oczami, a także mumia egipska.
 • Muzeum Przyrodnicze i Ogród Botaniczny – Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego z przyległym Ogrodem Botanicznym jest najstarszą i największą tego typu instytucją w kraju. Muzeum istnieje od 1814 r. a w swoich kolekcjach posiada wiele unikatowych okazów zwierząt wymarłych. W ogrodzie rośnie około 7,5 tysiąca gatunków roślin.

ogród japoński

[hana-code-insert name=’Sky4Fly 468′ /]

 • Ogród Japoński – ogród został zaprojektowany przez samego wielkiego mistrza japońskiego ogrodnictwa. Ze względu na posiadanie bardzo licznej egzotycznej roślinności oraz niebywale przepięknej i okazałej architekturze do ogrodu ściąga masa turystów z całego świata. Ogród japoński znajduje się na terenie Parku Szczytnickiego. W ogrodzie można zobaczyć kaskady, most, altanki, bramy boczne, ogród roślin wodnych czy plaża kamienna.
 • Opera Wrocławska – budynek dawnego teatru miejskiego zrealizował Karl Ferdinand Langhans w latach 1837-1841. Klasycystyczny gmach opery dwukrotnie płonął oraz był kilkukrotnie przebudowywany. Dobudowę od strony placu Wolności wykonano w latach 1954-1956 według projektu Andrzeja Frydeckiego.
 • Ostrów Tumski – najstarsza, zabytkowa dzielnica Wrocławia. Obejmuje on kilka wysp ulokowanych pomiędzy ujściem rzek Oławy, Ślęzy i Widawy stanowiąc historyczny zalążek dzisiejszego miasta. Pierwsi osadnicy w X w. założyli tu osadę z niewielkim kościołem św. Marcina, otoczoną murami obronnymi. Najstarszą zachowaną do czasów współczesnych budowlą Ostrowa Tumskiego jest pochodzący z XIII w. kościół św. Idziego. Obecnie najbardziej charakterystycznym punktem na Ostrowie jest Katedra św. Jana Chrzciciela.

panorama racławicka

 • Panorama Racławicka – słynne malowidło Jana Styki i Wojciecha Kossaka powstało w 1894 roku w 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 r. Płótno ma wysokość 15 metrów, obwód ok. 114 metrów, zaś powierzchnię 1800 metrów kwadratowych. Panorama namalowana jest na cylindrycznym płótnie rozpiętym w budynku rotundy. Ekspozycja obejmuje sztafaż ustawiony i oświetlony tak, aby widz oglądający malowidło nie odróżniał, gdzie stoją się ustawione przed obrazem obiekty, a gdzie zaczyna sam obraz.
 • Park Szczytnicki – jest jednym z największych parków Wrocławia. Swą nazwę zawdzięcza bliskości wsi Szczytniki, gdzie w średniowieczu wyrabiano szczyty, czyli tarcze. Park ma charakter krajobrazowy i duże walory kompozycyjne oraz dendrologiczne (około 400 gatunków drzew i krzewów). W parku znajduje się Ogród Japoński.
 • Plac solny – przylegający do Rynku Plac Solny to średniowieczny targ, na którym, jak nazwa wskazuje, sprzedawano sól, ale i ryby. Dziś sprzedaje się tu znacznie wonniejszy towar – Plac Solny słynie ze swych kwiaciarni otwartych 24 godz./dobę.
 • Pomnik Aleksandra Fredry – został wykonany w 1897 roku przez Lonarda Marconiego. Pierwotnie znajdował się we Lwowie. przekazany przez Związek Radziecki trafił do Wrocławia, gdzie został odsłonięty 15.07.1956 roku w 80 rocznicę śmierci komediopisarza.

ratusz

 • Ratusz – jeden z najlepiej zachowanych historycznych ratuszy w Polsce. Powstał pod koniec XIII wieku jako parterowy budynek z cegły, z wysokim dachem i 15-metrową wieżą. Obecny kształt Ratusz zawdzięcza restauracjom przeprowadzonym od XIX do XXI wieku. Współcześnie Ratusz mieści oddział wrocławskiego Muzeum Miejskiego. W piwnicach Ratusza znajduje się Piwnica Świdnicka, jeden z najstarszych lokali gastronomicznych w Europie.
 • Rejs statkiem wycieczkowym po Odrze – rejsy po Odrze odbywają się w okresie od kwietnia do października z kilku przystani w obrębie miasta.
 • Rynek Główny – wytyczony został w 1241r., to jeden z największych w Europie, kamienice otaczające są mieszaniną stylów architektonicznych, pochodzą w dużej mierze z XIX/XX w. Będąc na Rynku Głównym z pewnością zauważymy liczne obiekty, czy zabytki wkomponowane w kamienice wrocławskie np. gotycki ratusz, kościół św. Marii Magdaleny z XII-wiecznym portalem romańskim, gotycki kościół św. Elżbiety, garnizonowy z 86 metrową wieżą. Do Rynku prowadzi 11 ulic – po dwie w każdym narożniku. Rynek jest miejscem, które zapewnia zarówno wrocławianom jak i turystom liczne atrakcje zarówno turystyczne jak i kulturowe, czy rozrywkowe.

rynek

 • Stare Jatki – znajdują się niedaleko od kościoła, pomiędzy ulicą Odrzańską a Kiełbaśnicza. To urokliwe i pełne galerii miejsce, zawdzięcza swoją nazwę rzeźniom, które mieściły się tu począwszy od XII wieku. Do atrakcji należy uwielbiany przez dzieci pomnik zwierząt rzeźnych. Chyba jedyny tego typu pomnik w Polsce.
 • Uniwersytet Wrocławski – Uniwersytet jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. Historia Uniwersytetu sięga 1702 r. Główną siedzibą jest barokowy budynek przy Placu Uniwersyteckim, malowniczo usytuowany nad Odrą. Stanowi on jeden z najbardziej charakterystycznych symboli Wrocławia.
 • Wrocławski Park Wodny (aquapark) – to największy aquapark na Dolnym Śląsku. Strefa rekreacyjna z mnóstwem atrakcji (m.in. zjeżdżalniami, jacuzzi, „leniwą rzeką” , basenami zewnętrznymi i basenem pływackim); Strefę Saun i Wellness (kilka rodzajów saun i łaźni, masaże wodne, zabiegi upiększające).
 • Wrocławskie ZOO – najpopularniejszy Ogród Zoologiczny w Polsce. Założony w 1865r., jest drugim pod względem wieku na ziemiach polskich i największym pod względem liczby wystawianych zwierząt ogrodem w Polsce.
 • Zatoka Gondoli – w otwartej we Wrocławiu Zatoce Gondoli można wypożyczać kajaki, łodzie wiosłowe i motorówki. Jest to pierwsza z serii czterech przystani, które utworzą w mieście trasę wycieczkową na Odrze. Obiekt jest otwarty w sezonie od 1 kwietnia do 30 października.

wrocław 2

[hana-code-insert name=’Podrozuj komfortowo z Lufthansa’ /]

Wrocław to piękne miasto, w którym znajdziemy wiele zabytków i ciekawych atrakcji turystycznych. Te co wymieniłam to jeszcze nie wszystkie zabytki i atrakcje. Z pewnością nikt po przyjeździe do Wrocławia nie będzie się w nim nudził.

Justa 2013

VN:R_U [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
Wrocław, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Tutaj znajdziesz najlepsze oferty wyjazdów wakacyjnych z biurem podróży.