Światowy Dzień Krwiodawstwa

Co roku 14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawstwa, czyli święto dedykowane dawcom krwi. Święto zostało ustanowione 14 czerwca 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.

Tutaj znajdziesz najlepsze oferty wyjazdów wakacyjnych z biurem podróży.

krwiodawstwo

Światowy Dzień Krwiodawstwa

Święto to zostało ustanowione 14 czerwca 2004 roku na cześć urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 r. odkrył grupy krwi za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla. W 1901 roku Landsteiner odkrył, że w krwinkach czerwonych występują dwa antygeny, które warunkują zjawisko aglutynacji (zlepiania się krwinek) w zetknięciu z krwinkami o odmiennej strukturze antygenowej. Na podstawie tych obserwacji Landsteiner wyróżnił trzy grupy krwi, za co w 1930 roku otrzymał Nagrodę Nobla. W 1940 Landsteiner był również współodkrywcą czynnika Rh. Dziś z okazji tego święta Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przygotowały wiele akcji i wydarzeń, aby jak najlepiej uczcić ten wyjątkowy dzień. W całej Polsce można oddawać krew w stacjach krwiodawstwa, a w większych miastach można oddać ją również w specjalnie wyposażonych do tego autobusach. W Polsce krew oficjalnie oddaje się tylko honorowo, czyli bezpłatnie. Celem Światowego Dnia Krwiodawstwa jest przede wszystkim propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat krwiodawstwa.

Człowiek dorosły posiada ok. 5 – 6 l. krwi. Jednorazowo dawca – mężczyźni nie częściej, niż co 8 tygodni, kobiety nie częściej, niż co 12 tygodni – oddaje 450 ml krwi, czyli mniej niż 10 % swojej krwi. Pobranie krwi trwa nie dłużej niż 10 minut i jest zabiegiem bezbolesnym, a nieprzyjemne dla niektórych osób doznania przy wkłuciu igły do żyły zminimalizowane są przez jej specjalne ostrzenie i wyprofilowanie(igła atraumatyczna). Każdy dawca jest badany laboratoryjnie przed pobraniem, aby ustalić czy odpowiada wymaganiom zdrowotnym. Krew każdego dawcy jest także badana na obecność zarazków chorób wenerycznych, AIDS czy żółtaczki zakaźnej, a o przydatności Krwi dawcy decyduje wynik badania i testy – profesjonalne zasoby techniczne pozwalają na szczegółową kontrolę dawcy.

krew

KTO MOŻE ODDAĆ KREW:

 • osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą, co najmniej 50 kilogramów,
 • osoby, które przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz numerem PESEL (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymację szkolną lub studencką, książeczkę ubezpieczeniową), natomiast w przypadku obcokrajowców odpowiednik PESEL bądź identyfikator dokumentu,
 • osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią lub jej składnikami,
 • osoby, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
 • osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych (gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii),
 • osoby, które przeszły pozytywnie badania lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe.
 • osoby posiadające Obywatelstwo RP, a w przypadku obcokrajowców dokument z numerem PESEL oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne przeczytanie, zrozumienie i wypełnienie kwestionariusza

KIEDY NIE MOŻEMY ODDAĆ KRWI:

bloodday

Dyskwalifikacja czasowa

 • 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych,
 • 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegów medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych,
 • 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, akupunktury, zakładaniu kolczyków, itp.,
 • 6 miesięcy od zabiegu: gastroskopii (wziernikowanie żołądka), bronchoskopii (wziernikowanie drzewa oskrzelowego), rektoskopii (wziernikowanie odbytu),
 • 1 rok od zakończenia leczenia na rzeżączkę,
 • okres miesiączkowania i do 3 dni po zakończeniu,
 • 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry zaświadczenia o wyleczeniu,
 • choroby zapalne i uczuleniowe skóry, ostre stany uczuleniowe i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej,
 • 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia),
 • 6 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują choroby tropikalne i malaria (jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby),
 • 28 dni od chwili opuszczenia terenu, gdzie występują przypadki przeniesienia Wirusa zachodniego Nilu (WNV) na ludzi,
 • 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia z toksoplazmozy,
 • ciąża i okres karmienia piersią oraz 9 miesięcy po porodzie, a także 6 tygodni po poronieniu,
 • 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników,
 • 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek,
 • 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38 stopni,
 • 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków,
 • okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze więzienia,
 • 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze,
 • 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A lub B (bez kontaktu z chorobą),
 • 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok od kontaktu z tymi chorobami.

grupy

Dyskwalifikacja stała

 • choroby układu krążenia, między innymi: wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi), choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, stan po zawale, niewydolność krążenia, miażdżyca znacznego stopnia, choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego (np. stan po udarze mózgu), przewlekłe choroby naczyń obwodowych (choroby tętnic, nawracające zapalenia żył);
 • choroby zakaźne np.: wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, babeszjoza, Kala Azar (leiszmanioza trzewna), promienica, tularemia, trypanosomoza cruzi (Gorączka Chagasa), HTLV I/II;
 • poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego;
 • poważne choroby skóry (w tym łuszczyca);
 • nosiciele wirusa HIV oraz chorzy na AIDS;
 • osoby należące do grupy wysokiego ryzyka zakażenia się wirusem HIV (np. narkomani, osoby uprawiające prostytucję);
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie;
 • choroby metaboliczne i układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.;
 • choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) u osoby lub w rodzinie;
 • przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenie w latach 1958-1986 hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek;
 • przebycie malarii (chyba, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne);
 • alkoholicy i lekomani;
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychotropowych.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ODDANIA KRWI?

-krew

 • w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki);
 • należy przyjść wypoczętym i wyspanym, po lekkim posiłku, który głównie składa się z węglowodanów;
 • wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego: mleko, masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso oraz jajka orzeszki ziemne i ciasta kremowe;
 • ograniczyć palenie papierosów;
 • nie zgłaszać się do oddania krwi jeśli jest przeziębiony (katar) lub przyjmuje leki;
 • nie spożywać uprzednio (24 h.) alkoholu !!!

Każdy dawca po oddaniu krwi ma prawo do dnia wolego od pracy i nauki i zawsze może żądać zaświadczenia o oddaniu krwi podpisanego przez lekarza. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996(Dz.U.Nr 60 poz. 281)& 12 oraz Ustawa o Publicznej Służbie Krwi (Dz.U.Nr 106 z 1997 r. poz. 681 rozdz. 2,artykuł 9 punkt 1 i 2 ustawy). Pracodawca ma obowiązek respektować zaświadczenie i zapłacić pracownikowi jak za dzień przepracowany.

Pamiętajmy krew jest dla nas najważniejsza i jest potrzebna w szpitalach w każdej ilości, dlatego nie czekajmy i oddajmy krew już dziś.

Źródło: krewniacy.com.pl

Justa 2013

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
Światowy Dzień Krwiodawstwa, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Tutaj znajdziesz najlepsze oferty wyjazdów wakacyjnych z biurem podróży.