Najpiękniejsze parki i ogrody miejskie w Polsce

W Polsce wiele miast posiada piękne parki, czy ogrody, które pełnią funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe. Często parki i ogrody znajdują się przy dawnych pałacach i dworach. Parki miejskie są namiastką lasu. Można w odpocząć, spacerować i podziwiać krajobrazy i zwierzęta. Zobaczmy najpiękniejsze parki i ogrody miejskie w Polsce.

Najpiękniejsze parki i ogrody miejskie w Polsce

Ogród Krasińskich w Warszawie.

 

Ogród Krasińskich w Warszawie. Został założony w stylu barokowym w roku 1676, jako część założenia ogrodowo-pałacowego znanego jako Pałac Krasińskich, wzniesionego dla wojewody płockiego Jana Dobrogosta Krasińskiego. Początkowo jego powierzchnia wynosiła 3,4 ha i do czasu założenia Ogrodu Saskiego był to największy park warszawski.

Ogród Saski w Warszawie. To jeden z najpiękniejszych i najstarszych ogrodów historycznych. Złożony przy Pałacu Saskim przez króla Augusta II Mocnego. Początkowo w stylu francuskim, przebudowany jednak w XIX w., na styl angielski. Zajmuje powierzchnię 15,49 ha. W ogrodzie znajdują się m.in.: Pomnik Marii Konopnickiej, Płyta pamiątkowa na cześć warszawiaków poległych w II wojnie światowej, Płyta upamiętniająca powitanie wojsk polskich przez Józefa Piłsudskiego w 1921, 21 barokowych rzeźb muz i cnót, Zegar słoneczny, Fontanna Wielka, Pałac Błękitny, Pałac Saski, oranżeria, Żelazna Brama.

puławy

SAMSUNG

Park Czartoryskich w Puławach. Park pierwotnie oparty był na wzorach francuskich, a następnie zamieniony przez Izabelę Czartoryską w romantyczny ogród angielski. Oprócz zieleni w parku znajduje się wiele zabytkowych budowli m.in.: Pałac Czartoryskich, Świątynia Sybilli, Pałac Marynki, Domek Gotycki, Brama Rzymska, murowany rzymski sarkofag, Schody Angielskie, Diabelskie Schody, Groty z kaplicą, Wieża Ciśnień oraz Altana Chińska. Ponadto w parku znajduje się Kościół WNMP w stylu rzymskiego Panteonu. Ostatnio nową atrakcją puławskiego parku są pawie, możemy jest spotkać na dziedzińcu Pałacu.

Park krajobrazowy Arkadia, Nieborów. Park z ogrodem barokowym powstał tu w XVII wieku i rozbudowany pod koniec XVIII w., na polecenie Heleny Radziwiłłowej. W parku znajdziemy kilka stylizowanych budowli. Najbardziej znanym jest świątynia Diany wzorowana na antycznych budowlach.

Park Miejski w Kaliszu.

Park Miejski w Kaliszu. Został założony w 1798 roku, był wielokrotnie powiększany i przekształcany, w XIX wieku uważany za najpiękniejszy polski park publiczny. Park ten znajduje się w Kaliszu, w Śródmieściu, na pograniczu Tyńca, Rajskowa i Rypinka, nad Prosną, Swędrnią, Kanałem Bernardyńskim, Kanałem Rypinkowskim i Przekopem. Jest to najstarszy park miejski w Polsce, został wpisany do rejestru zabytków w 1964 roku. Powstał na miejscu pojezuickiego ogrodu warzywnego staraniem ówczesnego prezydenta Kalisza Jana Karola Horninga.

Park miejski w Rzeszlu. Park usytuowany jest w wąwozie polodowcowym, przepływa przez niego rzeka Sajna. Ma powierzchnię 10 ha. Powstał pod koniec XIX wieku z inicjatywy biskupa warmińskiego Andrzeja Thiela. Od 2005 roku park zwany jest Zieloną Doliną. Rośnie tu wiele roślin bagiennych. Spacerować można po wyznaczonych ścieżkach wśród starych drzew takich jak klony, jesiony, graby, czy wiązy. Atrakcją w parku jest zagroda, gdzie zobaczyć można daniele. Na jego terenie znajduje się także amfiteatr, gdzie odbywają się imprezy.

Park Miejski w Zamościu. Ten park należy do najpiękniejszych w Polsce. Powstał w latach 1922-1927, a zaprojektowany został przez Waleriana Kronenberga. Leży na terenach pofortecznych dawnego bastionu IV. Na powierzchni ponad 11 ha znajdują się liczne alejki spacerowe, rabatki kwiatowe, klomby oraz staw wodny utworzony w miejscu dawnej fosy okalającej słoniczoło bastionu.

ark Mużakowski

Park Mużakowski. To największy park stylu angielskiego w Polsce i w Niemczech, zajmujący 728 ha powierzchni po obu stronach rzeki Nysy Łużyckiej, która stanowi granicę polsko-niemiecką, w województwie lubuskim. Po stronie polskiej znajdują się 522 ha całego założenia parkowego, a po stronie niemieckiej 206 ha. Twórcą parku Mużakowskiego był niemiecki arystokrata, podróżnik, pisarz i architekt krajobrazu, książę Hermann von Pückler. W 1811 roku nabył on miasto Bad Muskau (polski: Mużaków) i rozpoczął wielkie przedsięwzięcie – stworzenia parku Mużakowskiego. Większa część parku znajduje się po polskiej stronie, za to po stronie niemieckiej mieści się jego centralna część z głównymi zabudowaniami – renesansowym Nowym Zamkiem, Starym Zamkiem oraz późnogotyckim kościołem protestanckim. 2 lipca 2004 roku Park Mużakowski wpisano na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Park Oliwski. To zabytkowy park w gdańskiej dzielnicy Oliwa, nad Potokiem Oliwskim. Park Oliwski został założony przez cystersów w otoczeniu ich klasztoru. Obecnie jest to park miejski, chociaż nadal na jego obrzeżach znajdują się katedra i pałac biskupi. Na terenie Parku Oliwskiego znajduje się Galeria Współczesnej Rzeźby Gdańskiej oraz oddział Muzeum Etnograficznego. Niewątpliwą atrakcją jest także palmiarnia.

Park Pszczyński.

Podróżuj komfortowo z Lufthansą

Park Pszczyński. Zajmuje 156 ha powierzchni. Początki parku sięgają połowy XVI w., zaś obecny kształt parku typu angielskiego pochodzi z II poł. XIX w. Na terenie parku, wśród rozlewisk rzeki oraz bogatego starodrzewu i malowniczych skupisk krzewów, wkomponowano zabytkowe obiekty małej architektury m.in.: dwór „Ludwikówka”, bramę chińską, piwnicę lodową, kapliczki i mosty łukowe, pawilon herbaciany na wyspie.

Park Starokozielski w Gliwicach.

Park Starokozielski w Gliwicach. Zlokalizowany jest pomiędzy ulicami gen. Andersa i Kozielską. Jest to park krajobrazowy o powierzchni 5,55 ha. Na terenie parku znajduje się : Cmentarz Przyjaźni Polsko-Francuskiej, zabytkowy drewniany kościół z XIII w., Pomnik Żołnierzy Francuskich.

Park w Rakoniewicach. Park został utworzony ok. 1840 r. przez Florentyne i Marcelego hr. Czarneckiego. Położony jest przy południowym skraju miasta i stanowi największą enklawę zieleni w jego obrębie. Powierzchnia parku wraz ze stawem wynosi 12,5 ha. W parku znajduje się ponad 30 gatunków rzadkich, egzotycznych drzew i krzewów. W parku znajduje się pałac w stylu neorenesansowym oraz lodownia, w której składowano tafle lodu – wycięte w zimie ze znajdującego się w parku stawu.

To tylko kilka pięknych parków i ogrodów w Polsce. Jeżeli znacie jeszcze jakieś pięknie i ciekawe zapraszam do podzielenia się wiedzą 😉

Justa 2013

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (6 votes cast)
Najpiękniejsze parki i ogrody miejskie w Polsce, 8.5 out of 10 based on 6 ratings

Udostępnij!