Lwów – piękne miasto Ukrainy

Lwów to największe miasto zachodniej Ukrainy i jedno z centrów kulturalnych kraju. Lwów, położony w odległości 70 kilometrów od granicy z Polską. Miasto pełni ważną rolę nie tylko w świadomości Polaków, ale i całego świata. Starówka Lwowa znajduje się na Światowej Liście Dziedzictwa UNESCO. Jest to miasto pełne zabytków, chętnie odwiedzane przez turystów. Znajdź nocleg we Lwowie na Hotels.com

Tutaj znajdziesz najlepsze oferty wyjazdów wakacyjnych z biurem podróży.

lwów

Lwów – piękne miasto Ukrainy

Lwów jest położony na pograniczu wschodniego Roztocza (Roztocze Lwowskie) i Wyżyny Podolskiej, nad rzeką Pełtwią. Jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, węzłem lotniczym, kolejowym i drogowym. Jest największym miastem w zachodniej części kraju oraz jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych i edukacyjnych; z licznymi galeriami, muzeami, teatrami i uczelniami wyższymi.

Historia

Pierwsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszego miasta pochodzą z V wieku. Historia Lwowa zaczyna się w roku 1256, kiedy ruski książę Daniel Halicki założył tutaj miasto. Miasto nazwał Lwowem na cześć swojego syna Lwa. W 1340 roku miasto trafiło we władanie króla Polski. Niestety, już 10 lat później Lwów został zniszczony przez księcia litewskiego Lubarta. W następnych latach miasto przechodziło z rąk do rąk: rządzili nimi władcy Węgier i Polski. Ostatecznie jego przyłączenia do Korony Polskiej dokonała królowa Jadwiga Andegaweńska. W 1444 r. król Władysław III Warneńczyk nadał miastu prawo składu, podstawę potęgi gospodarczej Lwowa. Zbudowane zostały dwa zamki obronne: Niski (w mieście) i Wysoki – na górze w pobliżu miasta, pozwolił też na założenie szkoły nobilium et ignobilium przy kościele św. Ducha. Wiek XVI-XVII to okres największego rozwoju miasta. Lwów wówczas był miastem wręcz kosmopolitycznym: oprócz Polaków mieszkali tu Niemcy, Ormianie, Żydzi, Rusini, Tatarzy, Mołdawianie, Serbowie i inni. W kolejnych wiekach miasto wielokrotnie padało ofiarą najazdów. Kiedy doszło do I rozbioru Polski, Lwów znalazł się pod władzą Austrii. Został jednocześnie stolicą tzw. Królestwa Galicji i Lodomerii. W 1809 roku miasto zostało zajęte przez wojska Księstwa Warszawskiego. Przez krótki czas działał tu Rząd Centralny Wojskowy Tymczasowy Obojga Galicji pod prezesurą ordynata Stanisława Kostki Zamoyskiego. W okresie Wiosny Ludów 2 listopada 1848 miasto zostało na rozkaz gubernatora Franza Stadiona ostrzelane z dział przez wojsko austriackie. Szerokie uprawnienia autonomiczne miasto uzyskało w 1871 roku. O tego czasu Lwów zaczął się ponownie rozrastać. Podczas I wojny światowej, we wrześniu 1914 roku, Lwów został zajęty przez armię rosyjską, lecz 22 czerwca 1915 roku znalazł się ponownie pod władzą Austrii. 1 listopada 1918 roku, wraz z upadkiem Austro-Węgier politycy ukraińscy proklamowali we Lwowie powstanie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej i przy pomocy złożonych z Ukraińców oddziałów armii Austro-Węgier opanowali miasto. Polska ludność miasta przeciwstawiła się temu zbrojnie. Wybuchły polsko-ukraińskie walki o miasto. W okresie międzywojennym Lwów był trzecim pod względem liczby ludności po Warszawie i Łodzi miastem Polski i stolicą województwa, utracił jednak posiadany za czasów austriackich status stolicy kraju. Był przy tym drugim ośrodkiem nauki i kultury w kraju. Niestety, jego predyspozycje i możliwości przerwała II wojna światowa. Najpierw miasto okupowały wojska sowieckie, a potem niemieckie. Sowieci wprowadzili terror polityczny, dokonywali masowych aresztowań przedstawicieli polskich i ukraińskich elit politycznych, masowych wywózek i grabieży majątku. Planowo niszczyli naukę i kulturę polską, a przedstawicieli inteligencji, Kościoła, wojska, działaczy społecznych i politycznych zsyłali do systemu obozów koncentracyjnych Gułagu lub mordowali. Przed wycofaniem się z miasta w dniach 24–26 czerwca 1941 funkcjonariusze NKWD wymordowali ponad 7 tysięcy polskich i ukraińskich więźniów. Podobne rzeczy działy się pod okupacją hitlerowską. Po zakończeniu działań wojennych polską ludność wysiedlono, zaś miasto znalazło się w granicach Związku Radzieckiego. Od 1991 roku Lwów wchodzi w skład niepodległej Ukrainy.

Zabytki i ciekawe miejsca Lwowa

archikatedralny-sobor-sw-jura[hana-code-insert name=’Podrozuj komfortowo z Lufthansa’ /]

Archikatedralny sobór św. Jura to katedralna cerkiew archidiecezji lwowskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego – metropolii halickiej. Jest położona przy placu św. Jura. Świątynię zbudowano w latach 1744-1764. Prezentuje styl rokoko. Otoczony murem zespół świątynny obejmie katedrę, dzwonnicę, budynki kapituły oraz pałac metropolitów. Jest to cerkiew greckokatolicka.

Arsenał Królewski to arsenał we Lwowie, położony przy ul. Podwale 13. Budynek został zbudowany w stylu barokowym pod kierownictwem Pawła Grodzickiego w latach 1638-1646. Inicjatorem budowy był król Władysław IV Waza i hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski.

Arsenał Miejski

Arsenał Miejski to arsenał we Lwowie, położony przy ul. Podwale 5. Obecny budynek zbudowany w latach1574-1576 to trzeci arsenał mieszczący się w tym miejscu. Jest to trzykondygnacyjny budynek ze sklepieniami krzyżowymi i krużgankami na parterze w stylu renesansowym. Obok niego mieszczą się dwie zrekonstruowane wieże obronne.

Baszta Prochowa to trzykondygnacyjna budowla z piaskowca, położona po wewnętrznej stronie murów obronnych, stanowiąca część systemu fortyfikacji Lwowa. Wzniesiona została w latach 1554-1556. Od 1959 roku mieści się w niej Dom Architekta.

Cerkiew Wołoska powstała w okresie renesansu. Cerkiew jest obecnie użytkowana przez Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

Cmentarz Łyczakowski jest to zabytkowy cmentarz, który powstał w 1786 roku. Uchodzi za jedną z najstarszych nekropolii nie tylko we Lwowie, ale i w Europie. Położony jest we wschodniej części Lwowa. Na cmentarzu znajduje się wiele grobów wybitnych dla polskiej kultury, nauki i polityki ludzi. Obecnie cmentarz ma status muzeum.

Kamienica Królewska to renesansowa kamienica na lwowskim Rynku, zbudowana w 1580 roku dla greckiego kupca Konstantego Korniakta. W latach późniejszym kamienica była w posiadaniu Jana III Sobieskiego, który przebudował ją na pałacową rezydencję z okazałymi komnatami i salą audiencjonalną.

Katedra Łacińska

Katedra Łacińska określana jest również mianem Katedry Polskiej. To bez wątpienia jeden z najcenniejszych zabytków w mieście. Historia świątyni sięga XIV wieku, kiedy rozpoczęto jej budowę. Budynek zbudowany w stylu gotyckim mierzy 67 m długości i 23 m szerokości. Natomiast górująca nad miastem wieża liczy 65 m wysokości. Kościół został poświęcony w 1405 przez biskupa przemyskiego Macieja Janinę – początkowo nie miał rangi katedry, stał się nią dopiero w 1412, kiedy Lwów stał się siedzibą biskupią. W we wnętrzu katedry można podziwiać wielkich rozmiarów barokowy ołtarz z marmurowymi kolumnami i czterema rokokowymi posągami przedstawiającymi świętego Augustyna, Ambrożego, Hieronima i Grzegorza. Znajduje się tu także kopia słynącego z cudów obrazu Matki Boskiej Łaskawej.

Katedra ormiańska pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny to jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytkowych kościołów Lwowa. Katedra składa się z trzech części. Najstarsza z nich sięga średniowiecza. Reprezentuje wschodnioormiański styl. Część środkowa prezentuje styl renesansowy i została zbudowana w 1630 roku. Natomiast trzecia część jest najnowsza i pochodzi z XX wieku.

Kopiec Unii Lubelskiej jest to kopiec, który usypano w związku z 300-leciem rocznicy Unii Lubelskiej. Można go podziwiać na Wysokim Zamku. Wznosi się na 413 m n.p.m.

Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów

Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów to jeden z najwspanialszych zabytków barokowych we Lwowie. We wnętrzu świątyni można podziwiać piękne rzeźby i obrazy. Skarbem kościoła jest figurka Matki Bożej, którą najprawdopodobniej Jacek Odrowąż wywiózł z Kijowa. Obecnie jest to greckokatolicka cerkiew Najświętszej Eucharystii.

Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej został wzniesiony w latach 1895-1900, według projektu Zygmunta Gorgolewskiego. Gmach teatru, usytuowany w centrum Lwowa.

Ossolineum czyli Zakład Narodowy im. Ossolińskich jest to instytucja składająca się z Biblioteki, Wydawnictwa i Muzeum Książąt Lubomirskich. Otwarty został w 1827 roku we Lwowie. Był jednym z najważniejszych ośrodków kultury polskiej.

Ratusz znajduje się w Śródmieściu Lwowa, na Rynku, wzniesiony w latach 1827–1835 w stylu klasycystycznym według projektu Józefa Markla i Franciszka Treschera.

Rynek we Lwowie

Rynek we Lwowie jest to główny plac we Lwowie o wymiarach 142 m na 129 m. Dookoła rynku można podziwiać 44 kamienice. Co ciekawe, każda z nich prezentuje inny styl architektoniczny. Jest prostokątny, przecina go słynny lwowski tramwaj. Centralną część Rynku zajmuje potężny XIX-wieczny Ratusz – z jego wieży, na którą wiedzie 350 schodków, rozciąga się piękny widok na miasto. W czterech narożnikach rynku znajdują się studnie-fontanny z początku XIX wieku dłuta prawdopodobnie Hartmana Witwera lub Schimsera. Przedstawiają postacie mitologiczne: Neptuna, Dianę, Amfitrytę, Adonisa. W 1998 roku Rynek wraz z całą starówką został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Stare Miasto we Lwowie to zabytkowa dzielnica Lwowa, część miasta lokowana w 1356 r. przez króla Polski Kazimierza Wielkiego na prawie magdeburskim. Mierzący ponad 18 ha teren o dość regularnym, trapezoidalnym kształcie ufortyfikowano najpierw wewnętrznym – tzw. Wysokim pierścieniem murów, a potem dodatkowo zewnętrznym (Niskim).

wały[hana-code-insert name=’Sky4Fly300x250′ /]

Wały Hetmańskie obecnie nazywają się Prospekt Wolności. Jest to dawna główna promenada Lwowa znajdująca się pomiędzy Placem Mickiewicza, a Teatrem Wielkim. Do końca XVIII wieku istniały tutaj wały obronne miasta.

Komunikacja w Lwowie

We Lwowie istnieje kilka różnych rodzajów transportu. Można się poruszać po mieście za pomocą tramwajów, autobusów, trolejbusów, czy taksówek. Możemy oczywiście poruszać się własnym lub wypożyczonym samochodem. Aby wypożyczyć samochód we Lwowie, trzeba mieć skończone 21 lat, okazać paszport (lub dowód) oraz prawo jazdy.

Dojazd do Lwowa

Najszybciej do Lwowa dostaniemy się samolotem. Możemy wybrać się tam z lotniska m.in.: w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, czy też Poznaniu. Możemy dojechać również pociągiem. Do Lwowa wyjeżdżają pociągi z wielu polskich miast m.in.: z Warszawy czy Krakowa. Pomiędzy Polską, a Ukrainą funkcjonuje także wiele połączeń autobusowych. Na trasie tej kursują zarówno przewoźnicy prywatni jak i PKS z południowo – wschodniej Polski.

lwów 2

[hana-code-insert name=’Podrozuj komfortowo z Lufthansa’ /]

Lwów to piękne miasto, oferuje nam tak wiele atrakcji, że potrzeba kilku dni, aby dokładnie zwiedzić miasto. Warto się tam wybrać.

Placówki MSZ

Ambasada RP w Kijowie

  • ul. Jarosławi Wał 12, 01034 Kyiv-34, Ukraina
  • Telefon: (00-380 44) 230 07 00 / Faks: (00-380 44) 270 63 36
  • e-mail: ambasada@polska.com.ua
  • www.kijow.polemb.net

Konsulat Generalny RP we Lwowie

  • ul. Iwana Franko 110, 79011 Lwów, Ukraina
  • Telefon: (00-380 32) 297 08 61 do 4 / Faks: (00-380 322) 760 974
  • e-mail: konsulat@mail.lviv.ua
  • www.konsulat.lviv.ua

Justa 2013

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
Lwów - piękne miasto Ukrainy, 10.0 out of 10 based on 3 ratings
Tutaj znajdziesz najlepsze oferty wyjazdów wakacyjnych z biurem podróży.