Język hiszpański

Język hiszpański lekcja nr 10. Liczebniki po hiszpańsku. Dziś nadszedł czas na kolejną lekcje, dotyczyć ona będzie liczebników w języku hiszpańskim. Zapoznajmy się z nimi. Zapraszam do wspólnej nauki :).

liczby

Numeros – liczby

Od 0 do 29…

0. cero

1. uno

2. dos

3. tres

4. cuatro

5. cinco

6. seis

7. siete

8. ocho

9. nueve

10. diez

11. once

12. doce

13. trece

14. catorce

15. quince

16. dieciséis

17. diecisiete

18. dieciocho

19. diecinueve

20. veinte

21. veintiuno

22. veintidós

23. veintitrés

24. veinticuatro

25. veinticinco

26. veintiséis

27. veintisiete

28. veintiocho

29. veintinueve

Od 30 do 100…

30. treinta

31. treinta y uno

32. treinta y dos

33. treinta y tres

34. treinta y cuatro

35. treinta y cinco

36. treinta y seis

37. treinta y siete

38. treinta y ocho

39. treinta y nueve

40. cuarenta

41. cuarenta y uno

42. cuarenta y dos

50. cincuenta

51. cincuenta y uno

52. cincuenta y dos

60. sesenta

61. sesenta y uno

62. sesenta y dos

….

70. setenta

71. setenta y uno

72. setenta y dos

80. ochenta

81. ochenta y uno

82. ochenta y dos

90. noventa

91. noventa y uno

92. noventa y dos

100. cien

101. ciento uno

102. ciento dos…

200. doscientos/as

300. trescientos/as

400. cuatrocientos/as

500. quinientos/as

600. seiscientos/as

700. setecientos/as

800. ochocientos/as

900. novecientos/as

1000. mil

2000. dos mil

1000000. un millón

Przykłady złożonych liczebników:

• 223- doscientos veinitrés

• 378- trescientos setenta y ocho

• 987- novecientos ochenta y siete

• 1480- mil cuatrocientos ochenta

• 2375- dos mil trescientos setenta y cinco

• 1009- mil nueve

• 25.349- veinticinco mil trescientos cuarenta y nueve

• 7037- siete mil treinta y siete

Liczebniki porządkowe:

1. primero Pierwszy

2. segundo Drugi

3. tercero Trzeci

4. cuarto Czwarty

5. quinto Piąty

6. sexto Szósty

7. séptimo Siódmy

8. octavo Ósmy

9. noveno Dziewiąty

10. décimo dziesiąty

Język hiszpański lekcja nr 9

 Justa 2013

VN:R_U [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Udostępnij!