Język hiszpański

Po sylwestrowych zabawach czas na naukę :). Dziś kolejne słówka zapraszam do zapoznania się z nimi…

Prośby i podziękowania

Por favor – Proszę
Gracias [grasjas]  – Dziękuję
Muchas gracias – Bardzo dziękuję
Mil gracias [mil grasjas]   – Stokrotne dzięki
De nada – Nie ma za co

hiszp

Ucząc się języka hiszpańskiego należy znać zasady wymowy poszczególnych liter. Zapoznajmy się z nimi…

Alfabet hiszpański składa się z 29 liter:

A a [a] J j [jota] R r [erre]
B b [be] K k [ka] S s [ese]
C c [ce] L l [ele] T t [te]
CH ch [che] LL ll [elle] U u [u]
D d [de] M m [eme] V v [uve]
E e [e] N n [ene] W w [uve doble]
F f [efe] Ñ ñ [eñe] X x [equis]
G g [ge] O o [o] Y y [i griega]
H h [hache] P p [pe] Z z [zeta]
I i [i] Q q [cu]

 

Zasady wymowy

C – wymawiaj jak S – przed ” e ” , ” i ” (César)

C – wymawiaj jak K – przed ” a ” , ” o ” , ” u ” (Carlos)

CH – wymawiaj jak CZ (Chile)

G – wymawiaj jak H – przed ” e ” , ” i ” (Argentina)

G – wymawiaj jak G – przed ” a ” , ” o ” , ” u ” (guitarra)

H – nie wymawiaj (hombre)

J – wymawiaj jak H (Juan)

LL – wymawiaj jak J (Mallorca – Majorka)

ñ – wymawiaj jak Ni (Español)

Qu/Qi – wymawiaj jak K – (Enrique)

RR – wymawiaj jak RR (guitarra)

V – wymawiaj jak B lub ewentualnie W (Eva)

X – wymawiaj jak KS (experto)

Y – wymawiaj jak i (maior)

Z – wymawiaj jak S (La Paz)

VN:R_U [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Udostępnij!