Gdańsk – piękne nadmorskie miasto

Gdańsk to najsłynniejsze miasto całego Pomorza, a także jedno z najpiękniejszych w Polsce. Położone jest nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską. Wraz z Gdynią i Sopotem tworzy Trójmiasto. Gdańsk to miasto chętnie odwiedzane przez turystów, posiadające bardzo dobrą bazę hotelową. Ciekawe oferty noclegów można znaleźć na hotels.com

GDAŃSK

Gdańsk – piękne nadmorskie miasto

Położenie

Gdańsk położony jest nad Zatoką Gdańską, u ujścia Motławy do Wisły. Gdańsk leży na Żuławach Wiślanych, nadbrzeżna jego cześć na Mierzei Wiślanej, a zachodnie jego krańce na Pobrzeżu Kaszubskim i Pojezierzu Kaszubskim.

Historia

Gdańsk to jedno z najstarszych miast w Polsce – informacje o nim pojawiają się już w 997 roku. Ta data przyjmowana jest za początki dziejów Gdańska, choć wiadomo, że w VII wielu istniała tutaj osada rybacka. Około 980 r. w widłach Motławy i Wisły wzniesiono gród obwarowany wałem drewniano-ziemnym, we wnętrzu dość gęsto zabudowany, którego obywatele zajmowali się rzemiosłem oraz rybołówstwem. Pod koniec X w. Gdańsk został siedzibą księcia pomorskiego. W 1263 roku miasto otrzymało prawa miejskie wzorowane na prawie lubeckim. Wiek XI i XII to czas rozwoju grodu, powstawały ulice, przebudowano wał, zbudowano port, rozwinęły się targowo-rzemieślnicze podgrodzia. W sierpniu 1308 r. Brandenburczycy opanowali miasto bez grodu, obronionego przez sędziego Boguszę. 13 listopada 1308 r., po wycofaniu się Brandenburczyków, Krzyżacy dokonali rzezi mieszkańców. W 1343 r. zawarto układ pokojowy z Krzyżakami, w wyniku którego król Kazimierz III Wielki zrzekł się Pomorza Gdańskiego. W latach: 1361, 1378, 1411 i 1416 wybuchały powstania antykrzyżackie, krwawo tłumione. Po wpływach krzyżackich przyszła kolej na potop szwedzki, później znów wpływy pruskie. 1 września 1939 roku okręt Schleswig-Holstein zaatakował Westerplatte rozpoczynającym II wojnę światową. Na początku II wojny światowej Gdańsk stanowił silny ośrodek polskiej konspiracji. Pod koniec marca 1945 wojska radzieckie i polskie wchodzące w skład II Frontu Białoruskiego przystąpiły do szturmu na miasto. 30 marca 1945 r. miasto zostało zdobyte i w znacznej części zniszczone. W rezultacie konferencji poczdamskiej Gdańsk wrócił do Polski. W 1970 roku w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się strajk, który zapoczątkował przemiany ustrojowe w kraju. 31 sierpnia 1980 r. podpisano porozumienia sierpniowe kończące falę protestów robotniczych i strajków. Porozumienie gwarantowało między innymi powstanie pierwszych niezależnych związków zawodowych. Wydarzenia te przyjmuje się jako początek procesu obalenia systemu komunistycznego we Europie Wschodniej.

gdańsk 1Podróżuj komfortowo z Lufthansą

Zabytki i atrakcje

Brama Wyżynna – została wybudowana w latach 1571-1576 jako element fortyfikacji gdańskich, mających na celu ochronę miasta od strony zachodniej. Przez Bramę Wyżynną, zwaną też Wysoką, prowadziła główna droga wjazdowa do miasta. Pierwotny budynek bramy wybudowano z cegły według najnowszych na owe czasy zasad konstrukcji fortyfikacji. Dawniej była ona wyposażona w zwodzony most nad otaczającą wały fosą. W 1588 r. fasadę z cegły pokryto płytami piaskowca i rzeźbionymi roślinnymi ornamentami.

Brama Zielona – prawdopodobnie najstarsza z bram wodnych Gdańska, wzmiankowana w roku 1357. Brama Zielona to pierwszy w Gdańsku przykład manieryzmu niderlandzkiego. Zanim wzniesiono tę reprezentacyjną budowlę, stała tu najstarsza gdańska brama Kogi, pochodząca z XIV w. W latach 1564-1568 rozebrano ją i zbudowano zachowany do dziś manierystyczny budynek.

Dom Uphagena

Dom Uphagena – stoi przy ul. Długiej 12 i jest jedyną w Gdańsku odtworzoną wraz ze swym wystrojem kamienicą mieszczańską. W końcu XV wieku wzniesiono w tym miejscu budynek murowany, którego relikty znajdują się w piwnicach obecnie istniejącej kamienicy. W następnych wiekach często zmieniali się właściciele posesji a dom uległ licznym przekształceniom. W roku 1775 zakupił go i przebudował Johann Uphagen, kupiec, historyk amator, bibliofil. W 1981 roku dom przekazany został Muzeum Historycznemu Miasta Gdańska i po przeprowadzeniu prac konserwatorskich 7 czerwca 1998 roku został udostępniony zwiedzającym, którzy mogą poznać mieszczańską kulturę mieszkalną dawnego Gdańska.

Dwór Artusa – to jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych budowli zabytkowych Gdańska. W przeszłości pełnił on funkcję swoistego centrum kulturalno-towarzyskiego gdańskich kupców i stanowił jeden z wielu takich obiektów w Polsce. Następnie został zaadoptowany na giełdę, dziś stanowi jeden z oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Fontanna Neptuna

Fontanna Neptuna – usytuowana jest tuż obok wejścia do Dworu Artusa. Prace nad projektem, rzeźbienie oraz odlewanie całości trwało w latach 1606 – 1615. Twórcą posągu Neptuna jest rzeźbiarz oraz architekt Abraham van den Blocke. Wykonanie modelu powierzone zostało Piotrowi Husenowi. Fontannę uruchomiono w roku 1633, natomiast otaczająca ją żelazna krata ustawiona została w 1634 roku.

Gdańskie ZOO – jest jednym z największych ogrodów zoologicznych w Polsce. Uroczyste otwarcie gdańskiego zoo nastąpiło 1 maja 1954 roku. Położony jest w samym sercu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Dolinie Leśnego Młyna w Gdańsku Oliwie. Obecnie w ogrodzie mieszkają zwierzęta ze wszystkich kontynentów, łącznie ponad 200 gatunków. Na wycieczkę po zoo trzeba poświęcić prawie cały dzień. Na terenie ogrodu ustawiono mnóstwo ławeczek, jest też solidne zaplecze gastronomiczne, a dla dzieci place zabaw oraz Małe ZOO (jedyne miejsce w ogrodzie gdzie można karmić i pogłaskać zwierzęta).

Kaplica Królewska – barokowa kaplica katolicka na Głównym Mieście w Gdańsku powstała w latach 1678 – 1681 z inicjatywy gdańskich katolików z pomocą króla Jana III Sobieskiego.

katedra-oliwska

Katedra Oliwska – katedra została wzniesiona jako świątynia cysterska w XIII w. Po wielkim pożarze w 1350 r. odbudowana w formach gotyckich. Katedra jest trzynawową sklepioną bazyliką, zbudowaną na rzucie łacińskiego krzyża. Katedra Oliwska mierzy 107 m. i jest najdłuższym kościołem w Polsce. Wspaniałą ozdobę Katedry stanowi rokokowy prospekt organowy z lat 1763 – 1788. Organy wykonane zostały przez mistrza Jana Wulfa i Fryderyka Rudolfa Dalitza, które w chwili powstania uchodziły za największe w Europie.

Katownia i Wieża Więzienna – katownia powstała w II poł. XIV w., jako średniowieczne obwarowanie Głównego Miasta w Gdańsku. Razem z Wieżą Więzienną stanowiła zespół przedbramia ul. Długiej. Katownia została przebudowana w latach 1593 – 1604 przez Antoniego van Obberghena, dekoracje zostały wykonane przez Willema van der Meera, natomiast Wieża Więzienna podwyższona została do dzisiejszego stanu w latach 1508 – 1509 przez Michała Enkingera. Obecnie w Katowni mieści się Muzeum Bursztynu, oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Kościół Mariacki w Gdańsku

Kościół Mariacki w Gdańsku – kościół budowano w latach 1346 – 1506. W latach 1572 – 1945 pełnił funkcje kościoła katolickiego i ewangelickiego. W 1986 roku mianowany konkatedrą diecezji gdańskiej, od 1992 roku archidiecezji. Zlokalizowany jest na placu mieszczącym się pomiędzy ulicami Chlebnicką, Piwną i św. Ducha. Zbudowany jest z trzech naw głównych oraz trójnawowego transeptu i takiegoż samego prezbiterium. Całość tworzy centralną część kościoła. W kościele znajduje się wiele dzieł średniowiecznych ( między innymi: Pieta, Piękna Madonna Gdańska, ołtarz Św. Barbary, Ołtarz Koronacji Marii, zegar astronomiczny, Tablica Dziesięciorga Przykazań ) i dzieł sztuki nowożytnej ( liczne obrazy i epitafia z XVI-XVIII stuleci ). W kościele znajdują się również wspaniałe organy, posiadające 46 głosów, a także dwa dzwony odlane w 1970 roku w Przemyślu.

Latarnia Morska Gdańsk Nowy Port – oddana do użytku w 1894 r., wskazywała statkom wejście do portu gdańskiego do 1984 r. 27-metrowa latarnia w Nowym Porcie została zbudowana na wzór słynnej latarni wzniesionej w 1871 r. w Cleveland (USA). Służyła potrójnemu celowi: jako latarnia morska, wieża pilotów portowych i baza kuli czasu usuniętej w 1929 r.

Park Oliwski – pierwszy park w tym miejscu istniał już w XV w., ale obecny zespół ogrodowo-pałacowy powstał w I połowie XVIII wieku dzięki inicjatywie opata cystersów Jacka Rybińskiego. Ukształtowany został na wzorach francuskiej sztuki ogrodowej baroku. Spotkać tu można okazy roślin sprowadzonych niemal z całego świata, podziwiać wspaniałe, założone w 1920 roku alpinarium (ogród skalny), oranżerię, groty szeptów i kaskadę Potoku Oliwskiego, 112- metrową aleję strzyżonych lip zwaną przez cystersów „Drogą do wieczności” oraz posadzoną jeszcze w XVII w. aleję grabową.

PGE ARENA Gdańsk Najlepsze oferty w całej Polsce do 70% taniej!

PGE ARENA Gdańsk – jest to jeden z najnowocześniejszych stadionów piłkarskich, znajdujący się w Gdańsku, przy ulicy Pokoleń Lechii Gdańsk 1, w dzielnicy Letnica. Obiekt w kształcie i kolorze bursztynu zaprojektowany został przez RKW Rhode Kellerman Wawrowsky z Dusseldorfu. Stadion został oddany do użytku 19 lipca 2011 roku.

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina – to największa instytucja życia muzycznego w północnej Polsce. Filharmonia organizuje koncerty symfoniczne, recitale i wieczory kameralne, których wykonawcami są najwybitniejsi muzycy polscy, a także artyści z całego świata. Polska Filharmonia Bałtycka dysponuje salami: Koncertową, Kameralną oraz Jazzową i Dębową.

Ratusz Głównego Miasta

Ratusz Głównego Miasta – znajduje się on przy ulicy Długiej. Budowany był od 1379 do 1492 roku. W 1556 roku ratusz uległ znacznym zniszczeniom na skutek pożaru, który dość intensywnie naruszył konstrukcję budynku oraz jego wnętrza. Wiele lat trwała jego odbudowa i remont. Ratusza nie oszczędziła też II wojna światowa, od bomb i pożarów znacznie ucierpiały mury i stropy. W 1970 roku ratusz udostępnił swoje wnętrza Muzeum Historycznemu, które obecnie funkcjonuje pod nazwą Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.

Ratusz Starego Miasta – zbudowany w latach 1587-1595 przez Antoniego van Obbergena. Prezentuje on klasyczne cechy manierystycznej architektury flamandzkiej. Część naziemna posiada dwie kondygnacje, nakryte dwoma czterospadowymi dachami. Proste ściany zwieńczone są attyką ozdobioną arkadowym fryzem, na którym kiedyś wymalowane były różne postacie. Na ścianach obejrzeć można liczne płaskorzeźby.

Ulica Długa i Długi Targ – należy do najpiękniejszych ulic Gdańska. Ulica Długa rozpoczyna się Złotą Bramą i kończy się zaraz za Długim Targiem – Zieloną Bramą. Długi Targ w XVI i XVII wieku pełnił rolę giełdy. Mieszkali tu najzamożniejsi patrycjusze gdańscy, burmistrzowie, bogaci kupcy i niemal każda kamienica ma swoją własną ciekawą historię.

Ulica Mariacka – to najbardziej zachwycająca z uliczek, całkowicie zrekonstruowana, oddająca klimat i charakter dawnej zabudowy miasta. Prowadzi od kościoła Mariackiego do Długiego Pobrzeża, a zamyka ją średniowieczna gotycka Brama Mariacka.

Pomnik-Obroncow-Wybrzeza-WesterplattePodróżuj komfortowo z Lufthansą

Westerplatte – jest półwyspem w Gdańsku. W tym miejscu w latach 1926-1939 działała wojskowa składnica tranzytowa, której obrona we wrześniu 1939 roku stała się jednym z najbardziej znanych symboli polskiego oporu przeciw hitlerowcom. To właśnie tutaj 1 września 1939 roku o godzinie 4:45 rozpoczął się hitlerowski atak na Polskę. Niemiecki pancernik Schleswig-Holstein przybył do gdańskiego portu 25 sierpnia 1939 roku z kurtuazyjną wizytą. Obroną półwyspu w dniach 1-7 września dowodził mjr. Henryk Sucharski. Po kapitulacji już 10 października 1939 roku hitlerowcy przewieźli na Westerplatte polskich więźniów w celu uporządkowania terenu po walkach. Po zakończeniu działań wojennych w roku 1966 polski naród oddając cześć bohaterom Westerplatte postawił pomnik Obrońców Wybrzeża u wejścia do portu.

Wielki Młyn – został wzniesiony przez Krzyżaków w 1350 roku. Łączył trzy funkcje: młyna, magazynu i piekarni. Wyposażony był w 18 nasiębiernych kół wodnych o średnicy 5 m., co stanowiło wielkie osiągnięcie techniczne. Obecnie w Wielkim Młynie znajduje się centrum handlowe.

Złota Brama

[ hana-code-insert ] 'Hotelscom Banner 300×250' is not found

Złota Brama – powstała w latach 1612 – 1614 w miejscu dawnej, gotyckiej bramy pochodzącej z XIV wieku. Twórcą projektu bramy był Abraham van den Blocke, zaś budowa przebiegała pod kierunkiem Jana Strakowskiego.

Złota Kamienica – została wzniesiona dla burmistrza Jana Speymanna, bogatego kupca i światłego mecenasa sztuk oraz jego żony Judyty z Bahrów. Powstała przed 1609 r., według projektu Abrahama van den Blocke.

Żuraw – jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli nie tylko Gdańska, ale i Polski. Żuraw w Gdańsku to zabytkowy, najstarszy zachowany w Europie dźwig portowy. Jego budowa trwała dwa lata od 1442 – 1444 roku. Położony jest nad Motławą, służył do przeładunku towarów i stawiania masztów na statkach. Pełnił zarazem funkcję bramy miejskiej. Zniszczony w okresie II wojny światowej, został odbudowany dzięki Pracowni Konserwacji Zabytków w Gdańsku. Od 1962 roku żuraw jest siedzibą Centralnego Muzeum Morskiego, w którym na wielu wystawach można oglądać dzieje i portowe życie na przełomie XVI i XVIII wieku.

gdansk

Gdańsk to piękne miasto, posiadające wiele cennych i ciekawych zabytków. Nie sposób się tam nudzić. Jest to miasto warte odwiedzenia.

Justa 2013

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
Gdańsk - piękne nadmorskie miasto, 10.0 out of 10 based on 3 ratings

Udostępnij!